Odstąpienie od umowy (Zwroty Towaru)

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
8.1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania 

przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy 

wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

     
        8.1.1. pisemnie na adres: ul. Strońska 3, 50-540 Wrocław;
        8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@mediadomek.pl;

8.2.Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz 

dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru 

formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
8.3.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

     
        8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności 

(np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż 

przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – 

od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez 

czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
        8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
8.5.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia 

konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy 

Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły 

sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu 

płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla 

niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze 

zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu 

jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.6.Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od 

umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca 

zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może 

zwrócić Produkt na adres: ul. Strońska 3, 50-540 Wrocław.
8.7.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób 

wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8.8.Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

     
        8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie 

Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
        8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
        8.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się 

przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego 

żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się 

proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena 

lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.9.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

     
        8.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został 

poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od 

umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, 

i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt 

nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

(4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do 

użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu 

opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte 

po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, 

zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena 

została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których 

wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby 

Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne 

usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania 

naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub 

Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w 

zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub 

czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie 

zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z 

wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia 

usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia 

rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez 

Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

JANINA KOWALSKA SKLEP INTERNETOWY

ul. Przykładna 3c/5, 82-200 Przykładowo

nazwasklepu.pl

sklep@nazwasklepu.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

TANIE ZWROTY POCZTĄ POLSKĄ

Spis treści

W naszym sklepie nie musisz się martwić o to, że wybrany rozmiar nie będzie pasował lub w jakikolwiek inny sposób nie spełni Twoich oczekiwań. Dzięki integracji naszego sklepu ztanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie drogą przez mękę.

Zgodnie z obowiązującym prawem masz 14 dni* na odstąpienie od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny. Jeśli więc towar nie spełnia Twoich oczekiwań możesz go do nas odesłać w ciągu 14 dni* od dnia odstąpienia od umowy. Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez bardzo prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej Pocztą Polską.

Wybraliśmy Pocztę Polską, jako naszego zaufanego partnera dla przesyłek zwrotnych, ze względu na to, iż jest to największy operator pocztowy działający na polskim rynku z 455-letnią tradycją, posiadający ponad 7500 placówek, filii oraz agencji pocztowych. Dzięki naszej współpracy nie musisz więc czekać na kuriera. Wystarczy, że wydrukujesz automatycznie wygenerowane dokumenty i np. w drodze do pracy zostawisz przesyłkę w dogodnej dla Ciebie siedzibie Poczty Polskiej.

Korzyści jakie odnosisz dzięki narzędziu do zwrotów w naszym sklepie:

 • Łatwo

  Dodawanie zwrotu zostało sprowadzone do sześciu prostych kroków stanowiących kreator zwrotu. Kreator automatycznie wygeneruje dla Ciebie etykietę, którą musisz jedynie wydrukować. Dzięki temu nie tracisz czasu na ręczne wypełnianie żadnych dokumentów!

 • Szybko i bezproblemowo

  Dzięki automatyzacji procesu oszczędzasz czas i nerwy, nie musisz nigdzie dzwonić, ani z nikim negocjować warunków zwrotu.

 • Wygodnie

  Dokument zwrotu wraz z etykietami na paczkę wygenerujesz w kreatorze zwrotów. Po przygotowaniu paczki nie musisz czekać na kuriera. Zabierasz ją ze sobą w drodze do pracy lub szkoły i zostawiasz w dowolnej placówce Poczty Polskiej.

 • Tanio

  Opłata za dokonanie zwrotu to tylko 9,23 zł przy czym nie musisz jej płacić na poczcie - zostanie ona odliczona od kwoty, którą zwrócimy Tobie za odesłany towar. Zależy nam na Twojej pełnej satysfakcji.

 • Bezpiecznie

  Wszystkie zwracane przesyłki są ubezpieczone do wartości 1000zł.

Dokonaj zwrotu w 3 prostych krokach!

W naszym sklepie nie musisz się martwić o to, że wybrany rozmiar nie będzie pasował lub w jakikolwiek inny sposób nie spełni Twoich oczekiwań. Dzięki integracji naszego sklepu ztanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw!

1Wydrukuj formularzWygeneruj dokumenty zwrotu wraz z etykietami adresowymi, a następnie wydrukuj je.
2Wyślij paczkęWłóż zapakowany towar wraz z dokumentem zwrotu do kartonu i dobrze go zaklej.
3Zwrot pieniędzyOtrzymasz zwrot pieniędzy do 14 dni od odstąpienia od umowy.

Szczegóły dotyczące kroków przekazania zwrotu

 • Zaloguj się na swoje konto, a następnie w panelu zwrotów wybierz towar, który chciałbyś zwrócić.

 • W kolejnych krokach wybierz zwrot klikając na opcję „Skorzystam z przesyłek sklepu” oraz wybierając formę w jakiej chcesz otrzymać zwracane pieniądze.

 • Wygeneruj dokumenty zwrotu wraz z etykietami adresowymi, następnie wydrukuj je i koniecznie podpisz dokument zwrotu.

 • Włóż zapakowany towar wraz z dokumentem zwrotu do kartonu przeznaczonego do wysyłki i dobrze go zaklej. Możesz wykorzystać karton, w którym otrzymałeś zamówione towary. Udaj się do dowolnej placówki Poczty Polskiej gdzie przekażesz pracownikowi poczty paczkę wraz ze stroną z etykietami. Pamiętaj, że gabaryty paczki nie mogą przekroczyć wymiarów 60 cm x 50 cm x 35 cm oraz wagi 30 kg.

 • Zwrotu pieniędzy, w formie wybranej w kreatorze zwrotu, dokonamy w ciągu 14 dni* od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od umowy. Z reguły trwa to jednak krócej. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Państwa dowodu jej odesłania.Powyższa procedura nie jest warunkiem skorzystania z ustawowego prawa odstąpienia od umowy oraz w żaden sposób go nie ogranicza.

Podziel się swoim komentarzem z innymi
pixel